Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest przeznaczony dla 78 osób przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, religijne na poziomie obowiązującego standardu usług.
Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. W swoich zasobach kadrowych mamy rehabilitantów oraz psychologa, którzy czynnie pracują nad utrzymaniem sprawności fizycznej i psychicznej naszych podopiecznych. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarki, opiekunów medycznych, jak również możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie zajęć z zakresu terapii zajęciowej. Usługi świadczone przez pracowników Placówki uwzględniają w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jej Mieszkańców.
Dom realizuje również opiekę krótkoterminową, która daje możliwość zamieszkania w naszym domu na okres 30 dni, w szczególnych przypadkach okres ten można przedłużyć maksymalnie do 60 dni.
Jesień życia wcale nie musi być ponura, a może być pełna barw. Wszystko zależy od otoczenia, fachowej opieki oraz nastawienia mieszkańca. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do pobytu w naszej Placówce, pokazać mieszkańcom radosne strony życia, umiejętnie ich wspierać oraz zachęcać do udziału w proponowanych zajęciach terapeutycznych, wycieczkach, piknikach, zabawach okolicznościowych.

Zapraszamy serdecznie do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE